Božićni projekt putem portala “24 sata”

Božićni projekt putem portala “24 sata”

17.12.2018. Božićni projekt „24 sata“,  uključivanje korisnika u ples, pjevanje i recitiranje u suradnji s mladim umjetnicima