Kontakt

RAVNATELJICA:
Luca Slišković,dipl.ing.soc.rada

CENTRALA:
Telefon: 00385 1 6600 655

TAJNIŠTVO:
Telefon: 00385 1 6678 779
Fax: 00385 1 6676 456
E-mail: info@sv-ana.hr

POSLOVI SOCIJALNOG RADA:
Telefon: 00385 1 66 78 998
E-mail: lahorka.kostelic@sv-ana.hr
Prijam stranaka-utorkom i četvrtkom od 08:30 do 14:30 sati

ODJEL ZA ZDRAVSTVENU SKRB, NJEGU I REHABILITACIJU:
Telefon: 00385 1 6691 366; 00385 1 6679 559
E-mail: gl.sestra@sv-ana.hr

ODJEL CJELODNEVNOG BORAVKA I POMOĆI I NJEGE U KUĆI:
Telefon: 00385 1 66 70 792
E-mail: izvaninstitucija@sv-ana.hr

ODJEL PREHRANE, HIGIJENE I TEHNIČKIH POSLOVA:
Telefon: 00385 1 6695 154
E-mail: branka.kupanovac@sv-ana.hr

ODJEL RAČUNOVODSTVENIH I OPĆIH POSLOVA:
Telefon: 00385 1 6695 303
E-mail: ivanka.bertolan@sv-ana.hr

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE: Iva Kutle, mag. socijalnog rada
Telefon: 00385 1 66 78 998
E-mail: sluzbenik.informiranje@sv-ana.hr
Prijam stranaka-utorkom i četvrtkom od 08:30 do 14:30 sati