Medicinska gimnastika

iva 020

Grupna medicinska gimnastika provodi se svakodnevno u trajanju od 30 minuta. Korisnici su podijeljeni u dvije grupe za stambeni i stacionarni dio Doma. Korist je višestruka jer vježabanje djeuje na poboljšanje njihovog psiho-fizičkog stanja.