Pjevački zbor Sveta Ana

Zbor “Sveta Ana” djeluje u Domu od 1992. godine i broji oko 20 članova koji su korisnici Doma i Gerontološkog centra. Voditeljica zbora je maestra Nevenka Ilić. Osnovni cilj zbornog pjevanja je muzikoterapija kao hrana za dušu i tijelo korisnika. Svaki mjesec Zbor priređuje koncert slaveći rođendane korisnika, a  kod odabira glazbenog programa vodi se računa da se koriste pjesme njihove mladosti. Osim toga, zbornim pjevanjem obilježavaju se državni, vjerski i domski blagdani te sudjeluju u međudomskim natjecanjima.