Cjenik usluga

Temeljem Zaključka o cijenama usluga u domovima za starije osobe čija je osnivačka prava preuzeo Grad Zagreb, a koji je donio gradonačelnik Grada Zagreba 28. svibnja 2018., Dom za starije osobe Sveta Ana Zagreb objavljuje cjenik usluga koji je u primjeni od 01.06.2018. godine.

I. USLUGA SMJEŠTAJA

Prvi stupanj usluge

Jednokrevetna soba bez balkona....................................3.150,00 kn
Jednokrevetna soba s balkonom....................................3.300,00 kn
Dvokrevetna soba bez balkona - po osobi.................... 2.640,00 kn
Dvokrevetna soba s balkonom - po osobi..................... 2.715,00 kn

Drugi stupanj usluge

Jednokrevetna soba bez balkona...................................3.660,00 kn
Jednokrevetna soba s balkonom....................................3.810,00 kn
Dvokrevetna soba bez balkona - po osobi....................3.160,00 kn
Dvokrevetna soba s balkonom - po osobi.....................3.235,00 kn
Trokrevetna soba bez balkona - po osobi.....................3.050,00 kn
Trokrevetna soba s balkonom - po osobi......................3.100,00 kn

Treći stupanj usluge

Jednokrevetna soba bez balkona...................................3.990,00 kn
Jednokrevetna soba s balkonom...................................4.140,00 kn
Dvokrevetna soba bez balkona - po osobi...................3.490,00 kn
Dvokrevetna soba s balkonom - po osobi....................3.565,00 kn
Trokrevetna soba bez balkona - po osobi....................3.370,00 kn
Trokrevetna soba s balkonom - po osobi.....................3.420,00 kn

Četvrti stupanj usluge

Jednokrevetna soba...................................7.500,00 kn
Dvokrevetna soba - po osobi.................. 7.000,00 kn

II. DODACI NA CIJENU SMJEŠTAJA

1. Dodatak za dijetalnu prehranu iznosi 10,00 kn po danu
2. Dodatak za serviranje hrane u sobu za pokretne korisnike iznosi 6,00 kn po obroku
3. Cijena uporabe hladnjaka 25,00 kn mjesečno
4. Cijena uporabe klimatizacijskog uređaja uređaja 50,00 kn mjesečno u razdoblju od lipnja do rujna
5. Za vrijeme privremene odsutnosti korisnika iz Doma u trajanju dužem od 5 dana zbog bolničkog liječenja ili rehabilitacije, cijena usluge smještaja umanjuje se za trošak živežnih namirnica i taj se iznos vraća korisniku – obvezniku plaćanja prigodom obračuna za idući mjesec

III. CIJENA USLUGE ZA KORISNIKE ORGANIZIRANE PREHRANE

1. Ručak – 18,00 kn
2. Dostava ručka – 12 kn

IV. DNEVNI BORAVAK

Cijena boravka određuje se prema stupnju usluge koja je korisniku potrebna, te iznosi:

1. Prvi stupanj usluge...................................1.800,00 kn
2. Drugi stupanj usluge................................2.200,00 kn
3. Usluga prijevoza naplaćuje se dodatnih 400,00 kn

V. CIJENA USLUGE POMOĆI U KUĆI

Cijena usluge pomoći u kući iznosi 50,00 kn po satu