Obrasci financijskih izvještaja za 2020. godinu sa bilješkama.

Obrasci
Preuzmi
Bilješke
Preuzmi

Prijedlog financijskog plana za 2021. godinu

Preuzmi

Financijski plan za 2020. godinu

Preuzmi

Financijska izvješća

Bilješke uz financijska izvješća za 2019. godinu

Preuzmi

Financijska izvješća za 2019. godinu

Preuzmi

Financijske bilješke za 2018. godinu

Preuzmi

Prorac-201812

Preuzmi

Bilješke uz bilancu 2017

Preuzmi

Bilješke uz PRVRIO-2017

Preuzmi

BIlješke uz PR-RAS-2017.

Preuzmi

Bilješke uz OBVEZE-201712

Preuzmi

Proračun 2016.

Preuzmi

Financijska izvješća za 2015. godinu

Preuzmi

Bilješke uz Obrazac-PR-RAS-2015

Preuzmi

Bilješke uz Obrazac BILANCA-2015

Preuzmi