Financijski plan za 2020. godinu

Preuzmi

Financijska izvješća

Bilješke uz financijska izvješća za 2019. godinu

Preuzmi

Financijska izvješća za 2019. godinu

Preuzmi

Financijske bilješke za 2018. godinu

Preuzmi

Prorac-201812

Preuzmi

Bilješke uz bilancu 2017

Preuzmi

Bilješke uz PRVRIO-2017

Preuzmi

BIlješke uz PR-RAS-2017.

Preuzmi

Bilješke uz OBVEZE-201712

Preuzmi

Proračun 2016.

Preuzmi

Financijska izvješća za 2015. godinu

Preuzmi

Bilješke uz Obrazac-PR-RAS-2015

Preuzmi

Bilješke uz Obrazac BILANCA-2015

Preuzmi