Usluge gerontološkog centra

Pomoć u kući

Pomoć u kući je jedan od oblika izvaninstitucijske skrbi koju obavlja gerontodomaćica u kući / stanu korisnika, a podrazumijeva sljedeće usluge: obavljanje kućnih poslova (održavanje higijene stana, nabava namirnica, pripremanje obroka, pomoć u vođenju kućnog budžeta i plaćanju računa, organiziranje pranja i glačanja osobnog i posteljnog rublja), održavanje osobne higijene (kupanje, pranje kose) te zadovoljavanje ostalih životnih potreba (komunikacija i socijalizacija, prijevoz i pratnja liječniku, nabava lijekova, prijevoz i pratnja frizeru, pedikeru, do pošte, banke, groblja i dr.). Postupak sklapanja ugovora o pružanju navedene usluge može se pokrenuti na zahtjev korisnika ili inicijativu socijalne službe, pri čemu se uzima u obzir niz pokazatelja životnih okolnosti korisnika: zdravstveno stanje, stambeni uvjeti, ukupni novčani prihodi i troškovi, obiteljska situacija, mogućnosti dobivanja pomoći od preostalih resursa i sl.

Posudionica ortopedskih pomagala

Posudionica ortopedskih pomagala je namijenjena starijim osobama koje se zbog privremenih ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju kreću otežano ili su iz istih razloga nepokretni. Naša posudionica omogućuje posudbu različitih ortopedskih pomagala i opreme: hodalice, toaletnih kolica, i dr.

Savjetovališni rad

Savjetovališni rad obuhvaća: informiranje korisnika o socijalnim uslugama i pružateljima usluga; pomoć pri utvrđivanju korisnikovih potreba i resursa za ostvarenje istih; psihološku pomoć u savladavanju svakodnevnih životnih poteškoća i prilagodbi promjenama koje sa sobom nosi starenje; stvaranje uvjeta za očuvanje i osnaživanje osobnih mogućnosti i odgovornog odnosa pojedinca prema sebi, obitelji i društvu te za uključivanje u svakodnevni život zajednice; posredovanje između starijih osoba i institucija s clijem ostvarivanja različitih prava; organizacija tribina i predavanja gdje osobe starije životne dobi mogu dobiti savjete o prehrani i zdravlju, upute o korištenju ortopedskih i drugih pomagala i dr. Usluge savjetovanja pružaju socijalne radnice (svakodnevno) i doktorica medicine – neuropsihijatrica, naša vanjska stručna suradnica (1. i posljednju srijedu u mjesecu).