Gerontološki centar – Program podrške u lokalnoj zajednici

Program podrške u lokalnoj zajednici gerontološki centar Grada Zagreba pokrenut je 2004. godine na inicijativu tadašnjeg Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje (današnji Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom) i Centra za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“. U Domu Sveta Ana Program se provodi od 2005. godine.

Cilj Programa je omogućiti osobama starije životne dobi koje nisu uključene u sustav institucijskog zbrinjavanja, što je duže moguće ostanak u krugu obitelji, susjedstva i u poznatoj okolini te veću socijalnu uključenost i poboljšanje kvalitete života.

Osim pomoći u zadovoljavanju egzistencijalnih potreba, Programom se nastoji povećati kvaliteta života starijih osoba kroz provođenje aktivnog starenja u obliku sportsko-rekreativnih aktivnosti, kulturno-zabavnih i radno-kreativnih aktivnosti, savjetovališnog rada i zdravstvene preventive te kroz razne manifestacije.

Zaposlenici Gerontološkog centra u našem Domu su: socijalna radnica, fizioterapeutkinja i gerontodomaćica, a po potrebi su uključeni i drugi stručnjaci.

Program u cijelosti financira Grad Zagreb, a za starije sugrađane Novog Zagreba sve usluge i aktivnosti su besplatne.

Pročitajte više: