Javna nabava

REGISTAR UGOVORA

Preuzmi

PLAN NABAVE

Preuzmi

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Poziv na dostavu ponuda za katetere i sonde

Preuzmi
Preuzmi troškovnik za katetere i sonde

Poziv na dostavu ponuda za marmelade

Preuzmi
Preuzmi troškovnik za marmelade

Poziv na dostavu ponuda za razne lijekove

Preuzmi
Preuzmi troškovnik za razne lijekove

Poziv na dostavu ponuda za sredstva za čišćenje sanitarija i stakla

Preuzmi
Preuzmi troškovnik za sredstva za čišćenje sanitarija i stakla

Poziv na dostavu ponuda za uredski materijal

Preuzmi
Preuzmi troškovnik za uredski materijal

Poziv na dostavu ponuda za pomoćni materijal za šank i piće

Preuzmi
Preuzmi troškovnik za pomoćni materijal za šank i piće

Poziv na dostavu ponuda za espresso kave

Preuzmi
Preuzmi troškovnik za espresso kave

Poziv na dostavu ponuda za materijal za čišćenje

Preuzmi
Preuzmi troškovnik za materijal za čišćenje

Poziv na dostavu ponuda za robu za jednokratnu uporabu

Preuzmi
Preuzmi troškovnik za robu za jednokratnu uporabu

Poziv na dostavu ponuda za svježu teletinu

Preuzmi
Preuzmi troškovnik za robu za svježu teletinu

Poziv na dostavu ponuda za vreće za smeće

Preuzmi
Preuzmi troškovnik za vreće za smeće

Poziv na dostavu ponuda za kora za štrudlu

Preuzmi
Preuzmi troškovnik za kore za štrudlu

Poziv na dostavu ponuda za periodički pregled vatrogasnih aparata

Preuzmi
Preuzmi troškovnik za periodički pregled vatrogasnih aparata

Poziv na dostavu ponuda za sanitarnu opremu

Preuzmi
Preuzmi troškovnik za sanitarnu opremu

Poziv na dostavu ponuda za unutarnje boje, mase za izravnavanje i sredstva za nijansiranje

Preuzmi
Preuzmi troškovnik za unutarnje boje, mase za izravnavanje i sredstva za nijansiranje

ODLUKE O ODABIRU

IZJAVE O SUKOBU INTERESA

REGISTAR UGOVORA

Preuzmi

PLAN NABAVE

Druga i treća izmjena plana nabave

Preuzmi

Prva izmjena plana nabave

Preuzmi

Plan nabave

Preuzmi

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Poziv na dostavu ponuda za životinjske ili biljne ulja i masti

Preuzmi
Preuzmi troškovnik za masti
Preuzmi troškovnik za biljna ulja

Poziv na dostavu ponuda za usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina

PreuzmiPreuzmi troškovnik za usluge dezifekcije i uništavanja štetočina

Poziv na dostavu ponuda za prerađeno voće i povrće

PreuzmiPreuzmi troškovnik za prerađeno voće i povrće

Poziv na dostavu ponuda za zdravstveni materijal medicinske otopine i medicinski potrošni materijal

PreuzmiPreuzmi troškovnik za medicinski potrošni materijal
Preuzmi troškovnik za medicinske otopine

Poziv na dostavu ponuda za toaletni papir, rupčiće, ručnike i ubruse

PreuzmiPreuzmi troškovnik za toletni papir rupčiće, ručnike i ubruse

Poziv na dostavu ponuda za voće i orašaste plodove

PreuzmiPreuzmi troškovnik za voće i orašaste plodove

Poziv na dostavu ponuda za razne prehrambene proizvode i osušene proizvode

PreuzmiPreuzmi troškovnik za razne prehrambene proizvode i osušene proizvode

Poziv na dostavu ponuda za povrće

PreuzmiPreuzmi troškovnik za povrće

Poziv na dostavu ponuda za mlinarske proizvode, škrob, škrobne proizvode i tjestenine

PreuzmiPreuzmi troškovnik za mlinarske proizvode, škrob i škrobne proizvode
Preuzmi troškovnik za tjestenine

Poziv na dostavu ponuda za mesne konzerve i mesne pripravke

PreuzmiPreuzmi troškovnik za mesne konzerve i mesne pripravke

Poziv na dostavu ponuda za med i marmelade

PreuzmiPreuzmi troškovnik za med
Preuzmi troškovnik za marmelade

Poziv na dostavu ponuda za rukavice za jednokratnu upotrebu

PreuzmiPreuzmi troškovnik za rukavice za jednokratnu upotrebu

Poziv na dostavu ponuda za krumpir

PreuzmiPreuzmi troškovnik za krumpir

Poziv na dostavu ponuda za janjetinu

PreuzmiPreuzmi troškovnik za janjetinu

Poziv na dostavu ponuda za jaja

PreuzmiPreuzmi troškovnik za jaja

Poziv na dostavu ponuda za duboko smrznute proizvode

PreuzmiPreuzmi troškovnik za duboko smrznute proizvode

Poziv na dostavu ponuda za detergente za perilice posudja

PreuzmiPreuzmi troškovnik za detergente za perilice posuđa

Poziv na dostavu ponuda za detergente

PreuzmiPreuzmi troškovnik za detergente

Poziv na dostavu ponuda za zamrznuto povrće i voće

PreuzmiPreuzmi troškovnik za zamrznuto povrće i voće

Izjave o nepostojanju sukoba interesa

Preuzmi

Prva i Druga Izmjena Plana nabave za 2022. godinu

Preuzmi

Izjave o nepostojanju sukobu interesa

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za biljne masnoće

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za konzervirano povrće i voće

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za materijal za čišćenje

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za mlinarske proizvode

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za piće

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za smrznuto povrće i voće

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za svježa jaja

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za sredstva za strojno pranje suđa

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za svježe povrće

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za toaletne proizvode

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za vreće za smeće

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za zdravstveni marerijal - otopine i potrošni materijal

Preuzmi

Registar ugovora

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za boje i lakove

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za medicinski materijal kateteri i sonde

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za kore za štrudlu

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za med i marmeladu

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za materijal i dijelove za tekuće održavanje zgrade i opreme- voda i grijanje

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za robu za jednokratnu upotrebu

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za sredstva za pranje i dezinfekciju

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za svježe meso janjetinu

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za svježe meso svinjetina i odojci

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za svježe voće

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za periodični servis i godišnji pregled vatrogasnih aparata

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za najam programske aplikacije

Preuzmi

Plan nabave

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za brašnaste duboko smrznute proizvode

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za kavu

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za krumpir

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za medicinski materijal - lijekovi

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za ostale prehrambene proizvode

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za papirnate predmete

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za suhomesnate proizvode

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za svježe meso junetinu

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za svježe meso teletina

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za uredski materijal

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za zaštitne rukavice

Preuzmi

Plan nabave

Preuzmi

Registar narudžbenica

Preuzmi

Registar ugovora

Preuzmi

Prijedlog plana nabave za 2021. godinu

Preuzmi

Plan nabave za 2020.

Preuzmi

Skenirana odluka o izmjeni početka nabave

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za brašnaste duboko smrznute proizvode

Preuzmi

Troškovnik za brašnaste duboko smrznute proizvode

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

Preuzmi

Troškovnik za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za svježa jaja

Preuzmi

Troškovnik za svježa jaja

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za mlinarske proizvode

Preuzmi

Troškovnik za mlinarske proizvode

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za sredstva za mehaničko čišćenje suđa

Preuzmi

Troškovnik za mehaničko čišćenje suđa

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za svježe meso svinjetina i odojci

Preuzmi

Troškovnik za svježe meso svinjetina i odojci

Preuzmi

Poziv na dostavu ponude za zaštitne rukavice

Preuzmi

Troškovnik za zaštitne rukavice

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za medicinske materijale i lijekove

Preuzmi

Troškovnik za medicinske materijale i lijekove

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za svježe povrće

Preuzmi

Troškovnik za svježe povrće

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za kavu

Preuzmi

Troškovnik za kavu

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za boje i lakove

Preuzmi

Troškovnik za boje i lakove

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za vodu i grijanje

Preuzmi

Web registar ugovora o jednostavnoj nabavi za 2020. godinu

Preuzmi

Skenirana izjava za predsjednika UV o nepostojanju sukoba interesa

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za svježe meso (janjetina)

Preuzmi

Troškovnik za svježe meso (janjetina)

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za konzervirano povrće i voće

Preuzmi

Troškovnik za konzervirano povrće i voće

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za kora za štrudlu

Preuzmi

Troškovnik za kore za štrudlu

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za ostale prehrambene proizvode

Preuzmi

Troškovnik za ostale prehrambene proizvode

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za svježe meso (junetina)

Preuzmi

Troškovnik za svježe meso (junetina)

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za papirnate proizvode

Preuzmi

Troškovnik za papirnate proizvode

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za vreće za smeće

Preuzmi

Troškovnik za vreće za smeće

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za zdrastveni materijal otopine

Preuzmi

Troškovnik za zdrastveni materijal otopine

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za toaletne proizvode

Preuzmi

Troškovnik za toaletne proizvode

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za pića

Preuzmi

Troškovnik za sokove, vina i žestokog

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za elektromaterijal

Preuzmi

Troškovnik za elektromaterijale

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za ostali materijal

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za materijal za čišćenje

Preuzmi

Troškovnik za materijal za čišćenje

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za med i marmeladu

Preuzmi

Troškovnik za med i marmeladu

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za biljne masnoće

Preuzmi

Troškovnik za biljne masnoće

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za suhomesnate proizvode

Preuzmi

Troškovnik za suhomesnate proizvode

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za svježe voće

Preuzmi

Troškovnik za svježe voće

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za robu za jednokratnu uporabu

Preuzmi

Troškovnik za robu za jednokratnu uporabu

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za sredstva za dezinfekciju ruku, kože i svih površina

Preuzmi

Troškovnik za sredstva za dezinfekciju ruku, kože i svih površina

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za katetere i sonde

Preuzmi

Troškovnik za katetere i sonde

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za uredski materijal

Preuzmi

Troškovnik za uredski materijal

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za sredstva za čišćenje

Preuzmi

Troškovnik za sredstva za čišćenje

Preuzmi

Poziv na dostavu ponuda za sredstva za čišćenje i poliranje

Preuzmi

Troškovnik za sredstva za čišćenje i poliranje

Preuzmi

Troškovnik za ostali materijal

Preuzmi

Troškovnik za vodu i grijanje

Preuzmi

Web registar ugovora za 2019. godinu

Preuzmi

Plan nabave za 2019. godinu

Preuzmi

Pravilnik o provođenju jednostavne nabave

Preuzmi

Izjave o ne postojanju sukoba interesa za ravnateljicu ustanove i članove Povjerenstva za nabavu

Preuzmi

Web registar ugovora za 2018. godinu

Preuzmi

Plan nabave za 2018. godinu

Preuzmi

Svježe povrće 2018. godina

Preuzmi

Svježe voće 2018. godina

Preuzmi

Bagatelna nabava preko 20.000,00 kuna

Ponudbeni list za brašnaste duboko smrznute proizvode za 2017.

Preuzmi

Ponudbeni list za jaja za 2017.godinu

Preuzmi

Ponudbeni list za med i marmeladu 2017

Preuzmi

Ponudbeni list za sredsta za strojno pranje suđa 2017.

Preuzmi

Ponudbeni list za dezinfekciju ruku kože i svih površina za 2017.

Preuzmi

Ponudbeni list za konzervirano povrće i voće 2017

Preuzmi

Ponudbeni list za robu za jednokratnu upotrebu 2017.

Preuzmi

Ponudbeni list za uredski materijal za 2017.

Preuzmi

Ponudbeni list za dezinsekciju i deratizaciju 2017. 1

Preuzmi

Ponudbeni list za medicinski materijal medicinske otopine za 2017.

Preuzmi

Ponudbeni list za smrznuto povrće i voće 2017

Preuzmi

Ponudbeni list za zaštitne rukavice pregače kape i maske 2017.

Preuzmi

Bagatelna nabava preko 80.000,00 kuna

Ponudbeni listovi za sredstva za pranje,čišćenje,poliranje i deterdženti za 2017.3

Preuzmi

Ponudbeni list za ostale prehrambene proizvode za 2017.3

Preuzmi

Ponudbeni list za svježe povrće za 2017. 3

Preuzmi

Ponudbeni list za biljne masnoće za 2017. 3

Preuzmi

Ponudbeni list za suhomesnate proizvode 2017.3

Preuzmi

Ponudbeni list za svježe meso svinjetinu i odojke za 2017.3

Preuzmi

Ponudbeni list za mlinarske proizvode 2017.3

Preuzmi

Ponudbeni list za svježe meso junetina 2017.3

Preuzmi

Ponudbeni list za svježe voće za 2017. 3

Preuzmi

Bagatelna nabava za 2017. godinu do 20.000.00 Kuna

Ponudbeni list pića

Preuzmi

Ponudbeni list za medicinski materijal kateteri i sonde za 2017 1

Preuzmi

Ponudbeni list za svježe meso teletinu 2017

Preuzmi

Ponudbeni list za kore za štrudlu za 2017

Preuzmi

Ponudbeni list za medicinski materijal lijekovi za 2017

Preuzmi

Ponudbeni list za toaletne proivode 2017.

Preuzmi

Ponudbeni list za materijal za čišćenje 2017.

Preuzmi

Ponudbeni list za svježe meso Janjetina za 2017.

Preuzmi

Ponudbeni list za vreće za smeće za 2017

Preuzmi

Dokumentacija

Dokumentacija za nabavu proizvoda Dom Sveta Ana 2017

Preuzmi

Izmjenjena dokumentacija za nabavu proizvoda Dom Sveta Ana 2017.

Preuzmi

Obavijest ponuditeljima „Nabava za 2017.“

Preuzmi

Ponovoljeni ponudbeni listovi

Ponudbeni list za robu za jednokratnu upotrebu 2017. 1

Preuzmi

Ponudbeni list za jaja za 2017 1

Preuzmi

Ponudbeni list za smrznuto povrće i voće za 2017 1

Preuzmi

Ponudbeni list za suhomesnate proizvode 2017. 4

Preuzmi

Ostalo

Ponudbeni list za vreće za smeće za 2017

Preuzmi

Ponudbeni list pića

Preuzmi

Ponudbeni list za medicinski materijal kateteri i sonde za 2017 1

Preuzmi

Ponudbeni list za svježe meso teletinu 2017

Preuzmi

Registar ugovora jednostavne javne nabave za 2017. godinu DOM SV.ANA

Preuzmi

Ponudbeni list za kore za štrudlu za 2017

Preuzmi

Ponudbeni list za medicinski materijal lijekovi za 2017

Preuzmi

Ponudbeni list za toaletne proivode 2017.

Preuzmi

Plan nabave za 2017.

Preuzmi

Ponudbeni list za materijal za čišćenje 2017.

Preuzmi

Ponudbeni list za svježe meso janjetina za 2017.

Preuzmi

Kopija plan doma sveta ana 2016 3

Preuzmi

Postupnik o nabavi roba radova i usluga na koje se ne primjenjuje ZJN 2016

Preuzmi

Pravilnik o provođenju jednostavne nabave

Preuzmi

Registar ugovora o javnoj nabavi 2016 1

Preuzmi