Javna nabava

Plan nabave za 2019. godinu

Preuzmi

Plan nabave za 2018. godinu

Preuzmi

Svježe povrće 2018. godina

Preuzmi

Svježe voće 2018. godina

Preuzmi

Bagatelna nabava preko 20.000,00 kuna

Ponudbeni list za brašnaste duboko smrznute proizvode za 2017.

Preuzmi

Ponudbeni list za jaja za 2017.godinu

Preuzmi

Ponudbeni list za med i marmeladu 2017

Preuzmi

Ponudbeni list za sredsta za strojno pranje suđa 2017.

Preuzmi

Ponudbeni list za dezinfekciju ruku kože i svih površina za 2017.

Preuzmi

Ponudbeni list za konzervirano povrće i voće 2017

Preuzmi

Ponudbeni list za robu za jednokratnu upotrebu 2017.

Preuzmi

Ponudbeni list za uredski materijal za 2017.

Preuzmi

Ponudbeni list za dezinsekciju i deratizaciju 2017. 1

Preuzmi

Ponudbeni list za medicinski materijal medicinske otopine za 2017.

Preuzmi

Ponudbeni list za smrznuto povrće i voće 2017

Preuzmi

Ponudbeni list za zaštitne rukavice pregače kape i maske 2017.

Preuzmi

Bagatelna nabava preko 80.000,00 kuna

Ponudbeni listovi za sredstva za pranje,čišćenje,poliranje i deterdženti za 2017.3

Preuzmi

Ponudbeni list za ostale prehrambene proizvode za 2017.3

Preuzmi

Ponudbeni list za svježe povrće za 2017. 3

Preuzmi

Ponudbeni list za biljne masnoće za 2017. 3

Preuzmi

Ponudbeni list za suhomesnate proizvode 2017.3

Preuzmi

Ponudbeni list za svježe meso svinjetinu i odojke za 2017.3

Preuzmi

Ponudbeni list za mlinarske proizvode 2017.3

Preuzmi

Ponudbeni list za svježe meso junetina 2017.3

Preuzmi

Ponudbeni list za svježe voće za 2017. 3

Preuzmi

Bagatelna nabava za 2017. godinu do 20.000.00 Kuna

Ponudbeni list pića

Preuzmi

Ponudbeni list za medicinski materijal kateteri i sonde za 2017 1

Preuzmi

Ponudbeni list za svježe meso teletinu 2017

Preuzmi

Ponudbeni list za kore za štrudlu za 2017

Preuzmi

Ponudbeni list za medicinski materijal lijekovi za 2017

Preuzmi

Ponudbeni list za toaletne proivode 2017.

Preuzmi

Ponudbeni list za materijal za čišćenje 2017.

Preuzmi

Ponudbeni list za svježe meso Janjetina za 2017.

Preuzmi

Ponudbeni list za vreće za smeće za 2017

Preuzmi

Dokumentacija

Dokumentacija za nabavu proizvoda Dom Sveta Ana 2017

Preuzmi

Izmjenjena dokumentacija za nabavu proizvoda Dom Sveta Ana 2017.

Preuzmi

Obavijest ponuditeljima „Nabava za 2017.“

Preuzmi

Ponovoljeni ponudbeni listovi

Ponudbeni list za robu za jednokratnu upotrebu 2017. 1

Preuzmi

Ponudbeni list za jaja za 2017 1

Preuzmi

Ponudbeni list za smrznuto povrće i voće za 2017 1

Preuzmi

Ponudbeni list za suhomesnate proizvode 2017. 4

Preuzmi

Ostalo

Ponudbeni list za vreće za smeće za 2017

Preuzmi

Ponudbeni list pića

Preuzmi

Ponudbeni list za medicinski materijal kateteri i sonde za 2017 1

Preuzmi

Ponudbeni list za svježe meso teletinu 2017

Preuzmi

Registar ugovora jednostavne javne nabave za 2017. godinu DOM SV.ANA

Preuzmi

Ponudbeni list za kore za štrudlu za 2017

Preuzmi

Ponudbeni list za medicinski materijal lijekovi za 2017

Preuzmi

Ponudbeni list za toaletne proivode 2017.

Preuzmi

Plan nabave za 2017.

Preuzmi

Ponudbeni list za materijal za čišćenje 2017.

Preuzmi

Ponudbeni list za svježe meso janjetina za 2017.

Preuzmi

Kopija plan doma sveta ana 2016 3

Preuzmi

Postupnik o nabavi roba radova i usluga na koje se ne primjenjuje ZJN 2016

Preuzmi

Pravilnik o provođenju jednostavne nabave

Preuzmi

Registar ugovora o javnoj nabavi 2016 1

Preuzmi