Podaci o Domu:
Naziv: Dom za starije osobe Sveta Ana Zagreb
Adresa: Islandska 2, 10010 Zagreb, Republika Hrvatska
OIB: 34319349088
Matični broj: 03229726
Podaci o banci:
Naziv banke: Erste & Steirmärkische Bank d.d.
Sjedište banke: Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, Republika Hrvatska
IBAN: HR5324020061100940247
SWIFT/BIC: ESBCHR22
Ravnateljica

Karolina Martinuš,
diplomirana socijalna radnica

Centrala:

Telefon: 00385 1 6600 655

Tajništvo:

Telefon: 00385 1 6678 779

Fax: 00385 1 6676 456

E-mail: info@sv-ana.hr

Službenik za informiranje:

Iva Kutle, mag. socijalnog rada

Telefon: 00385 1 66 78 998

E-mail: sluzbenik.informiranje@sv-ana.hr

Prijam stranaka-utorkom i četvrtkom od 08:30
do 14:30 sati

Odjel socijalnog rada, boravka i pomoći u kući:

Smilja Matijašević, mag.soc.rada

Telefon: 01 6695 307
E-mail: smilja.matijasevic@sv-ana.hr
Prijam stranaka: utorkom i četvrtkom od 08:30
do 14:30 sati
Dnevni boravak i pomoć u kući
Telefon: 00385 1 6695 305
E-mail: izvaninstitucija@sv-ana.hr
Odjel računovodstvenih i općih poslova:
Telefon: 00385 1 6695 303
E-mail: ivanka.bertolan@sv-ana.hr
Odjel za zdrastvenu skrb, njegu i rehabilitaciju:
E-mail: gl.sestra@sv-ana.hr
Telefon: 01 6695 239
Odjel za pripremanje jela i njihove distribucije:
Telefon: 00385 1 6695 206
Odjel zaštite na radu i higijene
Telefon: 00385 1 6695 154
E-mail: nikolina.lackovic@sv-ana.hr

© 2020. Dom za starije osobe Sveta Ana Zagreb