Priča o našem domu

Na području Novog Zagreba 1977. godine otvoren je Dom za starije osobe Sveta Ana Zagreb. Tvorci idejnog projekta bili su arhitekti Đuro Mirković i Tomislav Petrinjak koji su za iznimnost svoga djela dobili nagradu Grada Zagreba.

Dom Sveta Ana

Dom djeluje kao javna ustanova socijalne skrbi. Od 2003. godine kroz sustav decentralizacije, prava i dužnosti osnivača prelaze u nadležnost Grada Zagreba.
Domom upravlja Upravno vijeće sukladno Statutu Doma.
Naša misija je pružanje kvalitetnih socijalnih usluga osobama starije životne dobi kroz institucionalni i vaninstitucionalni oblik skrbi uvažavajući individualni pristup u radu u skladu s potrebama korisnika. Cilj našeg djelovanja, odnosno rada s korisnicima je poboljšanje kvalitete života korisnika i zadovoljenje njihovih socijalnih potreba.

Vizija Doma Sveta Ana je biti moderna ustanova koja će svojim znanjem, vještinama, kompetencijama, zalaganjem i tehničkim uvjetima dosegnuti i primjenjivati najviše standarde kvalitete socijalnih usluga namijenjenih osobama starije životne dobi.
U Domu je smješteno ukupno 305 osoba, a u sklopu usluge smještaja pružaju se usluge: stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju i njega, pomoći pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, usluge socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radnih aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena i savjetodavni rad.

U okviru djelatnosti Doma provodi se i aktivnost pomoći u kući te program podrške u lokalnoj zajednici za starije sugrađane na području Gradske četvrti Novog Zagreba.
U Domu su zaposleni djelatnici koji svakodnevno skrbe o korisnicima i njihovim potrebama. U prostoru Doma djeluje i ambulanta s liječnicom obiteljske medicine Doma zdravlja – Centar.

Obavljanje djelatnosti Doma organizirano je kroz sljedeće organizacijske jedinice: Odjel socijalnog rada, boravka i pomoći u kući, Odjel za zdravstvenu skrb, njegu i rehabilitaciju, Odjel tehničkih i pomoćnih poslova, Odjel pripremanja jela i njihove distribucije, Odjel zaštite na radu i higijene, Odjel računovodstvenih i općih poslova i Odjel za osobe oboljele od Alzheimerove i drugih demencija.

Javite nam se

Ako imate dodatna pitanja pošaljite ih pomoću naše kontakt forme. Veselimo se vašim pitanjima na koje ćemo odgovoriti u najkraćem mogućem roku.