Pravni okviri

Odluka ravnateljice o imenovanju povjerljive osobe i njezina zamjenika (zviždači) - srpanj 2022.

Preuzmi

Pravilnik o jednostavnoj nabavi - lipanj 2022.

Preuzmi

Sustav unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti - lipanj 2022.

Preuzmi

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti (zviždači) - lipanj 2022.

Preuzmi

Statut 2018.

Preuzmi

Statut - odluka o izmjeni i dopuni 2015.

Preuzmi

Statut 2014.

Preuzmi

Sistematizacija - izmjene i dopune

Preuzmi

Pravilnik o prijamu i otpustu korisnika

Preuzmi