Pravni okviri

Statut 2018.

Preuzmi

Statut - odluka o izmjeni i dopuni 2015.

Preuzmi

Statut 2014.

Preuzmi

Sistematizacija - izmjene i dopune

Preuzmi

Pravilnik o prijamu i otpustu korisnika

Preuzmi